BEGRIJPEN van de perfect locatie

Het DNA van succesvolle locaties bepalen

BEGRIJPEN van de perfecte locatie

Het DNA van succesvolle locaties bepalen


Stap 1

BEOORDELEN van de perfecte locatie

Zoeken, vinden & analyseren van locaties


Stap 2

BINNENHALEN van de perfecte locatie

Toetsen haalbaarheid & verwerven locaties

Stap 3

BEWAKEN van de perfecte locatie

Monitoring locaties met slimme data oplossingen 


Stap 4
Om nieuwe succesvolle locaties voor jouw business te zoeken en te vinden moet eerst helder zijn wat een locatie succesvol maakt. Wat is het DNA van succesvolle locaties voor jouw business? Welke gebieden bieden volop kansen? Voor welke doelgroep? En welk concept past het best bij die doelgroep? Een gereedschapskist met data en oplossingen helpt de antwoorden op genoemde vragen  te vinden. Wanneer we het DNA te pakken hebben gaan we zoeken naar de perfecte locatie. 

Onze oplossingen

 • DNA analyse succesvolle locaties
 • Whooz consumentendata & verhuisbewegingen
 • Klantprofilering & doelgroep analyse
 • Verzorgingsgebieden analyse
 • Passantentellingen & koopgedrag (mobiele locatie data)
 • Witte vlekkenplan
 • Reistijdanalyse klanten & medewerkers
 • Concurrentie analyse
 • Sector & marktdashboards
 • Locatie allocatie (marktaandeel & kannibalisatie analyse)
 • Bezoekerbooster winkelgebieden

Lees meer over onze slimme oplossingen

DNA analyse succesvolle locaties

Wat maakt een locatie succesvol? Oftewel, wat is het DNA van een succesvolle locatie? Dat verschilt per sector en per bedrijf. Een kinderopvang organisatie heeft andere succes criteria dan een supermarkt. Maar wat maakt jouw locaties tot een succes? We kunnen dit op twee manieren uitwerken:

1. Kennis & ervaring

In samenspraak vaststellen wat op basis van ervaring en gevoel de criteria zijn die succes maken of breken

2. Data analyse

Op basis van data analyse komen tot een set van succescriteria. In het laatste geval staan diverse statistische en Machine Learning technieken tot onze beschikking. Data die we hierbij gebruiken:

 • Verzorgingsgebied en doelgroepenanalyse
 • Concurrentie
 • Vastgoed- en perceelkenmerken
 • Points Of Interest (beste buur)
 • Mobiliteit & parkeren
 • Etc.

Natuurlijk verschillen de relevante data sets per sector. 

De uitkomsten vormen het startpunt voor het bepalen van kansrijke gebieden en specifieke locaties. 

Whooz consumentendata

Consumentendata op huishoudenniveau

Hoe is mijn doelgroep vertegenwoordigd in een bepaald gebied? Wat is hun leeftijdsverdeling? Hoe ziet de inkomensverdeling eruit? In wat voor type woning woont de doelgroep nu? In samenwerking met Whooz bieden we informatie op huishoudens- en postcodeniveau in een dashboard. De volgende kenmerken van alle ruim 7.7 miljoen huishoudens in Nederland komen o.a. naar voren:

 • Geografische kenmerken
 • Socio-demografische kenmerken
 • Socio-economische kenmerken
 • Woonkenmerken en voorkeuren
 • Interesses
 • Koopgedrag incl. winkelvoorkeuren, winkel- en bestedingsprofielen
 • Verhuiskans
 • Whize consumentenprofielen (11 hoofdprofielen, 59 sub-profielen) 

Toepassingsgebieden Whooz data

 • Marktanalyse
 • Doelgroepbepaling
 • Klantprofilering
 • Bezoekersprofielen (binnen footfall analyse)
 • Verzorgingsgebieden analyse
 • Witte vlekkenplannen

Whooz  verhuisbewegingen

Whooz data biedt inzicht in ruim 80% van alle verhuisbewegingen over een periode van 8 jaar.  De volgende kenmerken per huishouden zijn beschikbaar: Verhuisgeneigdheid (kans dat huishouden binnen 1 jaar verhuist), voorkeur woningtype, voorkeur bestaand bouw/nieuwbouw, voorkeur huur/koop, voorkeur prijsklasse, voorkeur prijs/m2, voorkeur oppervlakteklasse.

Op basis hiervan worden drie inzichten gegenereerd:

 • Hoe groot is de kans dat een huishouden  binnen 1 jaar verhuist?
 • Wat zijn de toekomstige woonvoorkeuren van deze huishoudens?
 • Hoe bereid zijn huishoudens in gebied A om naar gebied B te verhuizen?

Toepassingsgebieden

 • Locatiekeuze: Rondom welke locatie is veel vraag naar nieuwbouw? Wat is het verzorgingsgebied?
 • Locatie inrichting: Wie wil er wonen?  Hoeveel verhuisgeneigden zijn er?  Wat zijn de woningvoorkeuren van de verhuisgeneigden?
 • Locatie marketing: Wat zijn onze meest kansrijke doelgroepen? Waar halen we geïnteresseerden vandaan?

Klantprofilering & doelgroep analyse

De Whize consumentenprofielen van Whooz helpen om jouw klanten een gezicht en profiel te geven. Want hoe meer je van je doelgroep weet, hoe beter je haar kunt bereiken. Met behulp van jouw klantgegevens wordt aan iedere klant een profiel toegekend. Deze profielen geven inzicht in wat je klanten motiveert, hun interesses zijn, of ze reclamegevoelig zijn en hoe hun koopgedrag en bestedingspatroon eruit ziet. Klantprofilering kan voor klanten in iedere sector. Of het nu kinderopvang, zorg of retail is.

Heeft je klantenbestand eenmaal een gezicht dan kan worden gezocht naar buurten, wijken en plaatsen waar potentiële klanten met een vergelijkbaar profiel wonen. Dit kan helpen om tot focusgebieden te komen.  

Verzorgingsgebieden analyse

Waar komen mijn klanten vandaan? Wat is het verzorgingsgebied van mijn locaties? Hoever is een potentiële klant bereid te reizen? Dit verschilt per sector en type bedrijf. In combinatie met Whooz consumentendata kan de verzorgingsgebied informatie verder verrijkt worden. Verschillende analyses helpen bij het vaststellen van het verzorgingsgebied:

 • Postcode analyse klantenbestand
 • Reistijden/-afstand analyse
 • Footfall analyse o.b.v. mobiele locatie data

Vragen die hiermee beantwoord worden:

 • Hoe ver of hoe lang zijn mensen bereid te reizen?
 • Hoeveel mensen wonen er in het verzorgingsgebied? En hoeveel binnen mijn doelgroep?
 • Wat is potentiële omvang van de bestedingen?
 • Wat is mijn marktaandeel / penetratiegraad?

Passantentellingen & koopgedrag 

Waardevolle inzichten met mobiele locatie data

Genereer waardevolle inzichten over bezoekersgedrag voor elke locatie Nederland. Met geavanceerde machine learning-analyses kunnen wij mobiele locatie data omzetten naar informatie over bezoekers van jouw locatie of gebied. Alles AVG-proof. Denk hierbij aan:

 • Aantal bezoekers
 • Bezoekersverdeling over de weken, dagen en uren
 • Verblijfsduur
 • Loyaliteit
 • Verzorgingsgebieden
 • Consumentenprofielen

Perfect Place is exclusief partner van PlaceSense voor de Nederlandse markt.

Witte vlekkenplan

Een witte vlekkenplan toont de gebieden waar mogelijkheden liggen om te groeien. Deze witte vlekken zijn verschillend per sector en bedrijf  en hangen af van de criteria die het succes bepalen van een locatie of concept. Afhankelijk van de markt waarin jouw bedrijf actief is en de vestigingscriteria die je hebt bepaald voor jouw locaties ontwikkelen we een witte vlekken model specifiek voor jouw bedrijf. In dit model nemen we verschillende relevante variabelen mee die aansluiten op jouw business en bedrijf. Denk hierbij aan:

 • Verzorgingsgebieden (reistijd/-afstand) op basis van klantgegevens   
 • Marktpotentie binnen verzorgingsgebieden
 • Concurrenten (gewenste afstand tot of juist aanwezigheid van)
 • Arbeidsmarktsituatie
 • Afstand tot kern voorzieningen

Het potentiële werkgebied wordt ingedeeld in hexagonen. Ieder hexagon krijgt een score op basis van gewogen sub scores op variabelen. Het witte vlekkenmodel kan periodiek (halfjaar of jaar) opnieuw worden gerund, zodat het plan altijd actueel is en op dezelfde parameters is gebaseerd.  

Met een witte vlekkenplan in de hand kan gericht worden gezocht naar de perfecte locatie in de 'witte gebieden'.

Reistijdanalyse klanten & medewerkers

Een reistijd of reisafstand analyse van je klanten of medewerkers geeft inzicht in de tijd of afstand die men bereid is te reizen naar bijvoorbeeld een vestiging of winkel locatie. Daarmee krijg je inzicht in het verzorgingsgebied of arbeidsmarktbereik van een locatie. 

Aan de hand van het adres (of alleen postcode) wordt de reistijd of afstand van iedere afzonderlijke klant of medewerker bepaald. Aan de hand van een formule kan vervolgens het regulier verzorgingsgebied worden bepaald. Deze zal verschillen per type klant (klantprofiel) en functie van de medewerker, maar ook per locatie. 

Wanneer de herkomst van klanten niet bekend is kan een footfall analyse worden ingezet. Op basis van mobiele locatie data wordt dan de herkomst van klanten bepaald tot op postcode 6 niveau.

Toepassingsgebieden

 • Verzorgingsgebieden en marktpotentie
 • Beslissingen met betrekking tot een bedrijfsverhuizing
 • Bepalen arbeidsmarktpotentieel rondom nieuwe locaties

Concurrentie analyse

Inzicht in wie de concurrenten zijn in een bepaald gebied is essentieel voor een succesvolle locatie keuze. Soms is alleen de locatie van een concurrent genoeg om te weten. Soms is meer gedetailleerde informatie nodig. Denk aan: eigenaar, aanbod/assortiment, prijzen, sterkte van de locatie, etc.. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het in beeld brengen van de concurrentie:

 • Webscraping technieken: hiermee kunnen specifieke concurrenten met specifieke informatie in beeld worden gebracht. 
 • Data inkoop: gespecialiseerde data aanbieders, zoals Locatus (supermarkt en winkellocaties). 
 • Registratiebestanden: denk aan apotheken, onderwijslocaties, kinderdagopvang
 • Monitoring online artikelen: door het instellen van crawlers op specifieke branches en thema's kunnen relevante stakeholders en concurrenten in beeld worden gebracht. 

Wanneer de data over concurrenten is verzameld wordt deze verrijkt en gereed gemaakt voor verdere analyses.

Sector & marktdashboards

Soms is het handig bepaalde data en inzichten direct en altijd beschikbaar te hebben. Voor enkele populaire onderwerpen en sectoren zijn specifieke dashboards gemaakt:

 • Corporatiebezit op de kaart
 • Demografische prognose naar leeftijd tot 2050
 • Demografie en wonen
 • Zorgprognoses
 • Kinderopvang & basisscholen
 • Whooz consumentendashboard 55+ 
 • Locatie & bebouwde omgeving

Locatie allocatie

Marktaandeel & kannibalisatie analyse

Een locatie allocatie analyse helpt een keuze te maken tussen locaties rekening houdend met de potentiële vraag. Een model berekent het marktaandeel van locaties rekening houdend met bestaande locaties van jezelf en de concurrentie. Doel is de beste locatie voor een vestiging te vinden zodat het maximale marktaandeel wordt behaald. Retailers kunnen deze analyse gebruiken om hun winkelopbrengsten te verhogen door te weten waar potentiële klanten wonen en concurrenten zich bevinden.

Toepassingsgebieden

 • Betere verdeling van je klantenbestand
 • Kies locaties die nieuwe klanten aantrekken
 • Voorkom kannibalisatie van je eigen locaties
 • Pak marktaandeel van je concurrenten

Huff Model  

"Helpt de kans op specifiek klantgedrag (keuze voor een nieuwe locatie) te voorspellen in relatie tot concurrerende locaties"

De Bezoeker Booster winkelgebieden

In 7 stappen naar een vitaal winkelgebied

Het ene winkelgebied is het andere niet, maar allemaal hebben ze te maken met grote en kleine uitdagingen. Om er twee te noemen die hardnekkig zijn:

 1. Online shoppen
 2. Leegstand.

Wij hebben een slimme manier gevonden om mensen te verleiden weer naar jouw winkelgebied te komen en een passend (winkel)aanbod te bieden. Hoe doe je dat? 

Met de Bezoeker Booster. In 7 stappen lukt het weer de aandacht te trekken van het winkelend publiek. Slim gebruik maken van data is hierbij essentieel.

In een periode die niet langer duurt dan twee maanden leer jij je bezoekers kennen, ontdek je het kansrijke winkelprofiel en krijg je 7 acties om jouw specifieke doelgroep te bereiken. De Bezoeker Booster is dé manier om de huidige problemen de baas te worden.

De Bezoeker Booster is een product van Bureau Buhrs, Whooz en Perfect Place.