BEOORDELEN van de perfect locatie

Zoeken, vinden & analyseren van locaties

BEGRIJPEN van de perfecte locatie

Het DNA van succesvolle locaties bepalen


Stap 1

BEOORDELEN van de perfecte locatie

Zoeken, vinden & analyseren van locaties


Stap 2

BINNENHALEN van de perfecte locatie

Toetsen haalbaarheid & verwerven locaties

Stap 3

BEWAKEN van de perfecte locatie

Monitoring locaties met slimme data oplossingen 


Stap 4

De kansrijke gebieden zijn bekend. En ook de zoekcriteria voor een succesvolle locatie zijn helder. Welke percelen en panden voldoen aan alle criteria? En hebben ze de juiste bestemming? Wie zit er nu in en wie is de eigenaar?

Met behulp van verschillende slimme oplossingen kunnen we op zoek naar geschikte locaties en vastgoed. Een acquisitie strategie wordt gedefinieerd, waarna de zoektocht start. Van een longlist komen we tot een shortlist van kansrijke locaties.  Alle informatie over een locatie leg je vast in een digitaal acquisitiedossier.  

Onze oplossingen

 • Locatie Butler
 • Street Smart (Cyclomedia)
 • QuickScan Locatie
 • Locatie analyse app
 • Marktaandeel & kannibalisatie analyse
 • Eigenaar van een locatie (Kadaster)
 • Bedrijven op een locatie
 • 3D viewer
 • Zonnegrens percelen

Lees meer over onze slimme oplossingen

Locatie Butler

Off-market locaties zoeken en vinden

Op zoek naar aantrekkelijke locaties voor herontwikkeling of transformatie? Met de Locatie Butler krijg je de best passende locaties op een presenteerblaadje. Met deze acquisitie-tool kun je vastgoedobjecten en/of percelen zoeken en selecteren op basis van voor jou belangrijke criteria. Filters zijn mogelijk op de volgende kenmerken: 

 • Geografisch gebied
 • Pand
 • Perceel (bebouwd/onbebouwd)
 • Bestemming en functie
 • Bouwvlak
 • Bouwpotentieel (m2/m3)
 • Afstand tot POI's
 • Eigenaar en/of gebruiker. 

Eenmaal de juiste locaties geselecteerd dan kunnen ze beoordeeld worden en vastgelegd worden in een dossier. Handige functies hierbij zijn:

 • 3D view op de kaart
 • Google streetview en/of Cyclomedia
 • Dossiervorming (informatie, documenten, foto's)
 • Status acquisitieproces
 • Routeplanner voor het bezoeken van kansrijke locaties

Alles in één app. Dit bespaart  enorm veel tijd en geeft direct focus in je acquisitie.

Cyclomedia Street Smart

Ruimtelijk inzicht in een locatie van achter je bureau

Heb jij ook wel eens gehad dat Google streetview verouderde beelden toonde? Street Smart is een interactieve webviewer van Cyclomedia met actuele beelden: Cyclorama’s, luchtfoto’s en puntenwolken. Door het presenteren van ruimtelijke informatie als een datalaag in Street Smart, kun je  snel inzicht krijgen in (nieuwe) ruimtelijke relaties. Dit maakt de datalagen een essentiële bron van informatie voor het maken van inventarisaties, voor inspectiewerk, onderzoeken en ruimtelijke analyses. 

 • Gebruikersvriendelijke interface
 • Actuele en historische beelden
 • Meetfunctie voor meetpunten, -lijnen en -gebieden
 • Share-functie voor  delen van informatie

Perfect Place is partner van Cyclomedia en biedt Street Smart als standalone app en/of integratie in andere locatie oplossingen.

QuickScan Locatie

Binnen 2 minuten eerste inzichten in een locatie

Stel je hebt een interessante locatie aangeboden gekregen vanuit je netwerk. Die wil je even snel scannen. Dan moet je naar BAG viewer, Google maps, Kadastrale kaart om te locatie verder te analyseren. Vervelend en tijdrovend toch?

De QuickScan Locaties bundelt al deze data lagen in één app:

 • BAG adres, verblijfsobject en pand
 • Kadastrale kaart
 • Bouwvlak
 • Bestemming enkel
 • Bestemming dubbel
 • Gemeente, wijk, buurt grenzen

 Handig zijn ook de filter en meet functies binnen de applicatie. 

Locatie analyse app

Snel een potentiële locatie beoordelen op voor jou relevante parameters? Dat kan met de locatie analyse app. De basis vormt de QuickScan locaties. Hieraan zijn voor jou relevante data lagen aan toegevoegd. Denk aan:

  • Quickscan variabelen: BAG adres, verblijfsobject en pand, kadastrale kaart, bouwvlak, bestemming enkel/dubbel, administratieve grenzen

Aangevuld met:

 • Woningtypering
 • Energielabel
 • Hoogtekaart
 • Begroeide terreindelen
 • Rijksmonumenten
 • POI's
 • Bodemgebruik
 • Natuurgebieden
 • Geluid en luchtverontreiniging
 • Hittestress 
 • Overstromingsrisico
 • Verkeersdruktebeeld
 • En ..... 30+ andere variabelen

Marktaandeel & kannibalisatie analyse

Marktaandeel & kannibalisatie analyse

Een locatie allocatie analyse helpt een keuze te maken tussen locaties rekening houdend met de potentiële vraag. Een model berekent het marktaandeel van locaties rekening houdend met bestaande locaties van jezelf en de concurrentie. Doel is de beste locatie voor een vestiging te vinden zodat het maximale marktaandeel wordt behaald. Retailers kunnen deze analyse gebruiken om hun winkelopbrengsten te verhogen door te weten waar potentiële klanten wonen en concurrenten zich bevinden.

Toepassingsgebieden

 • Betere verdeling van je klantenbestand
 • Kies locaties die nieuwe klanten aantrekken
 • Voorkom kannibalisatie van je eigen locaties
 • Pak marktaandeel van je concurrenten

Huff Model  

"Helpt de kans op specifiek klantgedrag (keuze voor een nieuwe locatie) te voorspellen in relatie tot concurrerende locaties"

Eigenaar van een locatie (Kadaster)

Perfect Place heeft afspraken met het Kadaster voor het aanvragen van specifieke eigenaar informatie met betrekking tot objecten. De volgende typen eigenaar informatie zijn beschikbaar:

 • Voor één of enkele specifieke adressen en/of objecten
 • Voor één of meerdere postcode gebieden
 • Alle objecten van een specifieke organisatie (eventueel gekoppeld aan percelen, panden en verblijfsobjecten)
 • Alle objecten van organisaties binnen een branche (bijv. corporatiebezit in Nederland)

Toepassingsgebieden:

 • Follow-up kansrijke locaties - bellen eigenaar voor mogelijkheden
 • Inzicht in eigenaren/branchering binnen een gebied
 • Overzicht van bezit van specifieke bedrijven of branches

Bedrijven op een locatie

Welke bedrijven zitten er in een pand? Wat is de branchering in een winkelgebied? Wat voor bedrijven zitten er op een bedrijventerrein?

Het  is een lastige en tijdrovende klus om dit voor grotere gebieden te achterhalen. Bestaande bronnen zijn niet up-to-date en KvK biedt veelal geen inzicht in filialen en nevenvestigingen. 

Onze slimme, op AI gebaseerde, technologie koppelt verschillende bronnen - KvK, Google, social media, bedrijfswebsite, etc. - aan elkaar en maakt een inschatting van de betrouwbaarheid van de uitkomsten. 

Zo verkrijg je in één oogopslag een indruk van het type bedrijvigheid in een gebied.

3D viewer

Soms wil je een locatie net even op een andere manier bekijken. Vanuit alle hoeken en standen en hoe deze ligt binnen de omgeving. Daarnaast kan zonneligging worden bekeken voor ieder moment van de dag.

Er is een standaard 3D viewer beschikbaar. Er kunnen echter ook relevante lagen aan worden toegevoegd. Denk aan POI's, bomen, etc.

Zonnegrens percelen

Soms wil je een locatie net even op een andere manier bekijken. Vanuit alle hoeken en standen en hoe deze ligt binnen de omgeving. Daarnaast kan zonneligging worden bekeken voor ieder moment van de dag.