Data onmisbaar bij het verbeteren van winkelgebieden?
14 september 2022 

Data onmisbaar bij het verbeteren van winkelgebieden?

KERN Expertsessie De Vitale Binnenstad: 'Is data onmisbaar bij het verbeteren van winkelgebieden?'

Datum: Woensdag 14 september

Perfect Place heeft, samen met Whooz en Bureau Buiten, in een inspiratiesessie laten zien op welke wijze data bijdraagt aan de opgaven rond winkelgebieden.

Startpunt is een schets van de context van een winkelgebied. Wat is de historie? Wat zijn de kenmerken qua grootte, aanbod, leegstand, etc.? Welke type inwoners wonen er in en rondom het gebied? Welk inkomen hebben zij? En waaraan geven zij hun geld uit?

Voor winkelgebieden is het daarnaast steeds belangrijker om breder te kijken dan alleen het winkelgebied zelf maar ook naar functies als cultuur, horeca en andere voorzieningen om bezoekers te trekken en vast te houden. Wat is de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen?

Vervolgens kunnen we met behulp van locatie data afkomstig van apps op mobiele telefoons het gedrag van bezoekers inzichtelijk maken. Dit is getoond aan de hand van 2 casussen voor Zwolle en Zaandam. Het bezoekersprofiel en gedrag van bezoekers in het winkelgebied zijn inzichtelijk gemaakt:

  • Wat is het verzorgingsgebied?
  • Welke straten zijn druk en welke niet en hoe verhouden ze zich ten opzichte van elkaar?
  • Waar gaan bezoekers heen na bezoek aan een museum of Primark?
  • Wat is het shoppingprofiel van een bezoeker

Door de locatie data te koppelen met data van de consumentendata van Whooz wordt duidelijk welk type consument voornamelijk naar een winkelgebied komt. Met deze inzichten kan nog beter bepaald worden welke type winkels passend zijn en welke marketing activiteiten.

Bureau Buiten is hier verder op ingegaan met enkele concrete actiepunten maar ook wat het vraagt van alle stakeholders.

Linkedin post: https://www.linkedin.com/posts/kern-nl_kern-binnenstad-data-activity-6971345000936660992-MjqE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Kern is het Centrum voor vastgoedprofessionals (https://www.kern.nl/).

About the author
Johan is co-founder van perfect Place en heeft meer dan tien jaar ervaring binnen vastgoed, wonen en zorg. Customer journey, conceptontwikkeling, doelgroepen onderzoek en locatie analyse zijn de expertgebieden. Vanuit het idee dat data met slimme analyses de basis vormt voor weldoordachte locatie beslissingen is hij Perfect Place gestart.